Във фирми с КТД балансът гъвкавост-сигурност е на високо ниво Основни изводи за състоянието на пазара на труда в България и актуалните тенденции и проблеми бяха представени от президента на КНСБ Пламен Димитров и проф. Лалко Дулевски, в качеството му на ръководител на изследователския екип по дейност „Изследване на пазара на труда”. Изследването, което бе оповестено на пресконференция на 29.04.2011 г., в КНСБ, е посветено на пазара на труда с основен акцент върху проблемите на гъвкавостта и сигурността на заетостта и се извършва в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”.


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията