Госпожо Председател, скъпи Приятели,
От името на ПиЕсАй /Международната федерация на обществените услуги/ и ЕПСУ /Европейски съюз на обществените услуги/ и техните генерални секретари съответно Роза Паванелли и Ян Уилем Гудриаан, ви отправям нашите сърдечни поздравления и най-добри пожелания за успешен конгрес и бъдеща работа.

Прочети още...

Национален Браншов Синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, изразява своята солидарност и подкрепа със справедливите искания на протестиращите гръцки работници и служители на 12.11.2015 година. За пореден път сме свидетели как за грешките на управляващите в миналото и под външен натиск ще плащат обикновените хора чрез загуба на своите доходи, социални придобивки и работни места.

Прочети още...

(21 Октомври 2015)

Млади синдикалисти от 20 европейски синдикални организации за публични услуги,  се срещнаха в Мадрид в началото на месеца. Представители от 17 страни дискутираха бъдещите цели на младежката мрежа.

Еди Стам, опитен синдикален организатор от Abvakabo-FNV - Холандия, направи презентация за организирането, която засегна  теми , като синдикализирането на млади работници и такива с несигурна работа, публичността и социалната медия, както и иновативни начини за предприемане на действия.

Прочети още...

Именно по този начин, най-добре може да се характеризира вотът на Европейския парламент от 8 септември 2015г., с който се изисква от Европейската комисия да направи конкретни законодателни предложения, с които да признае водата и канализацията като човешко право.  Тази съществена стъпка в правилната посока е резултат основно на Европейската гражданска инициатива „Водата – основно човешко право”, чиято кампания през 2013г. бе подкрепена от около 1,9 млн. граждани на ЕС. В тази кампания участваха и всички синдикати-основни членове на КНСБ, членуващи в Европейската федерация на работещите в сферата на публичните услуги, като „лице” на тази синдикална кампания в България бе президента на КНСБ Пламен Димитров.

Прочети още...

На 9 септември 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена инициатива относно
Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“
(COM(2014) 177 final).
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 18 юли 2014 г.
На 502-рата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 октомври 2014 г. (заседание от 15 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 151 гласа „за“, 2 глас „против“ и 5 гласа „въздържал се“.

Пълен текст като PDF


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията