Становища и позиции

Писмо относно:Трайно задържащите се високи цени на електрическата енергия, на суровините и материалите и пагубното им влияние върху ВиК дружествата в Република България
Писмо Относно: Високите цени на електрическата енергия на свободния пазар и негативното им влияние върху ВиК дружествата
Писмо Относно: Решение № Ц-27от 01.07.2021 г. на КЕВР за увеличаване на цената за електроенергията, считано от 01.07.2021 г.
Тристранно споразумение РД-02-30-1/21.01.2021 между НБС "Водоснабдител", МРРБ и "Български ВиК холдинг" ЕАД
Позиция на НБС „Водоснабдител“ във връзка с решение на КЕВР за определяне на цени
Позиция на НБС „ВОДОСНАБДИТЕЛ” – КНСБ
Позиция на НБС „Водоснабдител” – КНСБ относно заявените намерения за „Клас” на работниците и служителите
Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води” и „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008 Е 36 и Е 37 за 2016 година
Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности - 2014
21-та годишнина от учредяването

Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията