ДО
РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ
СИНДИКАТ „ВОДОСНАБДИТЕЛ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,


От името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име приемете сърдечни поздравления по случай 21-та годишнина от учредяването на Национален Браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”!
На днешния ден, за 20-та поредна година, светът отбелязва  Световния ден на водата.
Настоящата 2013 година е с особен акцент, тъй като е обявена от Общото събрание на ООН, проведено през декември 2010 г., за Международна година на водното сътрудничество.
Това сътрудничество има ключово значение за социално-икономическото развитие и е фактор за премахване на бедността, фактор за социална справедливост.
То е от решаващо значение за съхраняване на водните ресурси, за осигуряване на тяхната устойчивост, за опазване на околната среда.
Всеобщият достъп до ефективни услуги на водоснабдяване и канализация е от особено значение за изпълнението на основните човешки потребности и допринася за постигане на Целите за развитие на хилядолетието.
НБС „Водоснабдител” посреща своя професионален празник със стабилно организационно присъствие в системата на ВиК в страната, с изградени и развиващи се в дух на диалогичност и конструктивизъм, добри отношения с работодателите и концесионерите.

От началото на 2012 г. стартираха важни срещи, свързани с нормативната уредба за развитието на сектора, в които основен акцент беше запазването на работните места и доходите на работещите, както и публичния характер на В и К.
В резултат на това НБС”Водоснабдител” изготви свои предложения за преструктурирането на системата, с цел избягване на евентуалното негативно влияние на това окрупняване върху заетостта на персонала.
Представители на Синдиката участваха активно в заседанията на комисията по регионална политика на НС, подготвяща промените в Закона за водите.
За съжаление и този документ, както и много други, не получи шанса да бъде претворен в закон и ще остане в архивите на 41-то Народно събрание, без да бъдат решени проблемите пред управлението на водите.
Днес сме изправени пред сериозните предизвикателства на настъпилата в държавата ни тежка икономическа, социална и политическа криза и трябва да проявим своята национална и гражданска отговорност в предстоящите избори, да покажем демократична култура и воля за промяна към по-добро.
И да продължим да изпълняваме своята мисия в защита на хората на наемния труд - с неугасващия плам на полето на синдикалната правда.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

Със синдикален поздрав,

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

22 март 2013 г.
София


ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
22 МАРТ!

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА!


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията