Конфедерацията на независимите синдикати в България в партньорство с фондация „ Фридрих Еберт” организира на 11 април 2011 г.  работна среща на тема „Свободно движение на хора и трансгранична миграция. Заетост на български работници чрез мрежата за европейски услуги по заетост EURES”, в която взеха участие Пламен Димитров - Президент на КНСБ, Атанаска Тодорова - изп.секрeтар на департамент „Пазар на труда”, Христо Симеонов - държавен служител в  дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” на МТСП, Славка Радева - началник отдел „EURES и международни спогодби” в АЗ, Божидар Арсов –научен работник в ИССИ на КНСБ и председателите на Регионалните съвети на КНСБ.


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията