Управление на опасните вещества на работното място

 

Въведение в кампанията

- Координира се от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

- Организира се в над 30 държави

- Подкрепя се от мрежа от партньори:

• национални фокусни точки;

• официални партньори на кампанията;

• европейски социални партньори;

• медийни партньори;

• Европейската мрежа на предприятията;

• институциите на Европейския съюз;

• други агенции на ЕС.

 

Вижте целия файл като PDF

 

На 28 април отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

 

На тази дата Международната организация на труда и синдикалните движения почитат паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и напомнят на обществеността, че злополуките и заболяванията могат да бъдат предотвратени, ако се вземат необходимите мерки.

 

Нека да проявим нетърпимост  към нарушителите и да съдействаме за изграждане на култура за безопасност при работа за  по-здравословни и по-безопасни работни места.

 

Кодекс на труда

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 - електронен подпис

ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 - промяна в препратка

ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 - промени, свързани с обезщетения

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 – отпада текстът за подаване на уведомление по чл. 15

Закон за движението по пътищата

ДВ, бр. 9 от 26.01.2017, ДВ, бр. 11 от 13.01.2017 , ДВ: бр. 54 от 5.7.2017 , ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 , ДВ, бр. 77 от 26.9.2017

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

  • Отменен чл. 6, който за класификацията препращаше към изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

Закон за защита при бедствия

  • Задължение за съгласуване на ПБЗ в общината
  • Промени в изисквания за авариен план и план за защита при бедствия

ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 - промени в изискванията за плановете за защита и аварийните планове.

Закон за здравето

ДВ: бр. 58 от 18.7.2017 - във връзка с промяна на наименованието на Министерство на земеделието

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 - електронен подпис

 

Прочети още...

По инициатива на PSI


Справянето с Голямото Депресивно Разстройство (ГДР), наричано още депресия, е темата на тазгодишния Световен ден на здравето, който се отбелязва на 7ми април. ГДР е психично разстройство, характеризиращо се с постоянна тъга, траеща най-малко две седмици и загуба на интерес към дейности, които са били обичайно приятни. ГДР е съпроводено от неспособност за извършване на ежедневните дейности.


"Нека да изградим едно по-хуманно общество с цел предотвратяване на депресията, поставяйки хората над изгодата/печалбата. По-голямата загриженост за психичното здраве, в това число финансирането и обучението на доставчици на здравни услуги, е от съществено значение при намирането на професионална помощ за хората, които се борят с хронични случаи на депресия ", сподели Роза Паванели, генерален секретар на PSI.

 

Хората, страдащи от депресия, много често изпитват едно или няколко от следните състояния: липса на самоуважение, загуба на енергия; промяна в апетита; прекомерен или недостатъчен сън; чувство на тревожност и безпокойство; намалена концентрация и памет; нерешителност; чувство на безпокойство; чувство на малоценност, вина или безпомощност; както и от желания за себенараняване или самоубийство. Причините за ГДР са до голяма степен неизвестни, въпреки това обаче уязвимостта към това състояние се счита самата комбинация от генетични и психологически фактори, както и от факторите на заобикалящата среда. Работните натоварвания, както и набиращата все по-голяма сила несигурност при работните места, предразполагат все повече и повече, дори милиони хора, да страдат от депресия сега от когато и да било. Някой се самоубива на всеки 40 секунди. 60% от самоубилите се страдат от депресия или от други изразени форми на отклонения в настроението. Следродилната депресия оказва влияние върху една от шест жени. Това би могло да се лекува единствено чрез професионална помощ. Разговорите и споделянето със семейството, приятелите и колегите също така би могло да се окаже безценно в подобни моменти.

Прочети още...

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.

https://osha.europa.eu/bg

 

Презентация по ЗБУТ 2016 (Изтегли като *.pptx)

 

Изменения - Нормативна уредба БЗР 2016 - Вижте като PDF

 

Изменения - Нормативна уредба - ДВ, бр. 13 от 2017 г. - Вижте като PDF


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията