Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г.

https://osha.europa.eu/bg

 

Презентация по ЗБУТ 2016 (Изтегли като *.pptx)

 

Изменения - Нормативна уредба БЗР 2016 - Вижте като PDF

 

Изменения - Нормативна уредба - ДВ, бр. 13 от 2017 г. - Вижте като PDF