На 02.04.2015 година в КК „Боровец”, клуб-хотел „Янакиев”, се проведе Младежки форум организиран от НБС „Водоснабдител”, по случай 25- годишнината на Конфедерацията на независимите синдикати в България.


На форума взеха участие двадесет и пет младежи на възраст 25 години членове на КНСБ, работещи във  В и К дружества от цялата страна.


Гост на младежкия форум беше председателят на СНЦ „Младежки форум 21-и век”, г-жа Даниела Алексиева, която запозна младежите с основните приоритети в дейността на младежкото сдружение, с ключовите теми в работната програма на МФ 21 век, инициативите провеждани от сдружението през последните няколко години, както и настоящите проекти.


Координаторът на Младежкото движение на НБС „Водоснабдител”, г-жа Таня Балджийска, в презентацията си представи основните принципи на изграждане и функциониране на Конфедерацията  на независимите синдикати в България, основните цели на КНСБ и НБС „Водоснабдител”, както и правата и възможностите, които синдиката предоставя на своите членове.


В заключителната част на форума по случай 25- годишнината на КНСБ, председателят на НБС „Водоснабдител”- КНСБ, г-жа Треперушка Младенова,  постави акцент на темата „Ролята на младите хора във В и К сектора и тяхното място и роля в Национален браншов синдикат  „Водоснабдител”.


Отзвукът сред  младежите взели участие на  форума е  положителен, описвайки го като интересен  и изключително полезен. Голяма част от тях изяваяват желание да участват активно в дейноста на синдикалните им организации по места, което  установи изготвената анонимна анкета.


Форума приключи с ангажимент на председателя на НБС „Водоснабдител”, г-жа Младенова, за организиране на нова среща с младежите на  тема  Колективно трудово договаряне.

 


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията