На 13, 14 и 15 май 2015 година в град Несебър се проведоха заседания на Управителния и Координационния съвети на НБС „Водоснабдител” – КНСБ. Членовете на ръководните органи на Синдиката взеха решение за свикване на Седмия редовен конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, който ще се проведе на 02,  03 и 04 декември 2015 година в град София и избраха помощните органи на Конгреса. Вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров, Николай Ненков и изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев проведоха ползотворна среща с представителите на синдикалните организации от ВиК дружествата и тържествено отбелязаха двадесет и пет годишнината на КНСБ,  на която бяха отличени председателя на ОСО при „В и К – Бургас”, г-н Драгомир Шивачев - „Топ синдикалист  за 2014 година” на НБС „Водоснабдител” КНСБ, и  г-жа Росица Пежгорска  за приноса в основаването и развитието на Национален браншов синдикат „Водоснабдител” КНСБ.


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията