На 15 май 2015 година се проведе работна среща, свързана с реформата и бъдещото развитие на ВиК сектора. Участие във форума взеха г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н Ганчо Тенев – председател на съюза на ВиК операторите в България, г-н Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ,    г-н Добромир Симидчиев – бивш заместник-министър на РРБ, г-н Иван Иванов – председател на Българската асоциация по водите, г-жа Иванка Виденова – директор Дирекция ВиК при МРРБ. Срещата бе открита от Председателя на НБС „Водоснабдител” – КНСБ г-жа Треперушка Младенова, която обобщи виждането на Синдиката за реформата и развитието на ВиК сектора и актуалните проблеми на работещите синдикални членове – ниските работни заплати, които са чувствително по-ниски в сравнение с тези на заетите в строителните, консултантските и проектантските компании, свързани с водоснабдяването и канализацията и в пъти по-ниски от тези в енергийния сектор, квалификацията и други.

Пред 140 синдикални активисти от всички ВиК дружества, министър Лиляна Павлова изрази подкрепа за повишаване на заплатите на работниците и служителите от ВиК сектора. Синдикалистите от бранша посочиха пред регионалния министър и други свои виждания и проблеми. Министър Павлова изрази мнение, че ниското заплащане зависи от цялостното лошо финансово състояние на ВиК дружествата, конкуренцията от страна на другите компании, които лесно привличат квалифицираните кадри с атрактивно заплащане. Според нея липсата на дългосрочни политики за развитие на ВиК дружествата също е причина за ниското заплащане.


На състоялата се среща между ръководството на МРРБ и синдикалния актив диалога беше конструктивен и ползотворен с поети конкретни ангажименти и от двете страни.


Членовете на КНСБ – с отстъпки в над 1700 обекта в цялата страна


 


НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
Факс: 02/980 40 76
vodosnabditel@knsb-bg.org


Актуално

КНСБ стартира кампанията "Искам още 100 лева към заплатата ми" – вижте откъде да свалите картичката с искканията