Контакти

Телефон

02/4010 507
02/4010 508

Адрес

пл. “Македония” № 1, ет. 6, офиси № 1 и № 11

Председател

Мариян Бухов
02/ 40 10 507
0889 432 058

Заместник-председател

Красимир Богоев
02/ 40 10 508
0886 742 247

Заместник-председател

Емилия Иванова
0876 423 668

Заместник-председател

Евгени Янев
0878 902 461

Председател на ФКК

Даниела Атанасова

Национален младежки координатор

Пантелей Пачов
0884 065 279