Международно сътрудничество

Поздравление от Марина Иримие, Секретар за Юго-Източна Европа на ПиЕсАй / ЕПСУ

Госпожо Председател, скъпи Приятели,
От името на ПиЕсАй /Международната федерация на обществените услуги/ и ЕПСУ /Европейски съюз на обществените услуги/ и техните генерални секретари съответно Роза Паванелли и Ян Уилем Гудриаан, ви отправям нашите сърдечни поздравления и най-добри пожелания за успешен конгрес и бъдеща работа.

Декларация за подкрепа от НБС ”Водоснабдител” – КНСБ България

Национален Браншов Синдикат “Водоснабдител” – КНСБ, изразява своята солидарност и подкрепа със справедливите искания на протестиращите гръцки работници и служители на 12.11.2015 година. За пореден път сме свидетели как за грешките на управляващите в миналото и под външен натиск ще плащат обикновените хора чрез загуба на своите доходи, социални придобивки и работни места.

Седма среща на младежката мрежа на EPSU

(21 Октомври 2015)

Млади синдикалисти от 20 европейски синдикални организации за публични услуги,  се срещнаха в Мадрид в началото на месеца. Представители от 17 страни дискутираха бъдещите цели на младежката мрежа.

Еди Стам, опитен синдикален организатор от Abvakabo-FNV – Холандия, направи презентация за организирането, която засегна  теми , като синдикализирането на млади работници и такива с несигурна работа, публичността и социалната медия, както и иновативни начини за предприемане на действия.

Победа за гражданите, победа за водата като човешко право!

Именно по този начин, най-добре може да се характеризира вотът на Европейския парламент от 8 септември 2015г., с който се изисква от Европейската комисия да направи конкретни законодателни предложения, с които да признае водата и канализацията като човешко право.  Тази съществена стъпка в правилната посока е резултат основно на Европейската гражданска инициатива „Водата – основно човешко право”, чиято кампания през 2013г. бе подкрепена от около 1,9 млн. граждани на ЕС. В тази кампания участваха и всички синдикати-основни членове на КНСБ, членуващи в Европейската федерация на работещите в сферата на публичните услуги, като „лице” на тази синдикална кампания в България бе президента на КНСБ Пламен Димитров.

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“

На 9 септември 2014 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността...