(21 Октомври 2015)

Млади синдикалисти от 20 европейски синдикални организации за публични услуги,  се срещнаха в Мадрид в началото на месеца. Представители от 17 страни дискутираха бъдещите цели на младежката мрежа.

Еди Стам, опитен синдикален организатор от Abvakabo-FNV – Холандия, направи презентация за организирането, която засегна  теми , като синдикализирането на млади работници и такива с несигурна работа, публичността и социалната медия, както и иновативни начини за предприемане на действия.

Имаше обмяна на идеи и опит между държавите представени в дискусията за приликите и разликите в предизвикателствата които младите синдикалисти срещат из Европа.

Управленски комитет,  който беше избран, ще търси конкретни отговори на въпросите, с какви действия младежта на EPSU,  могат  да подпомогнат  Европейската Синдикална младежка организация,  да осигури качествена подготовка и работа в публичните услуги.

Групата също така ще се фокусира върху проблемите с прехода от образование към работа, как да се стимулират младите синдикални членове да бъдат по-активни и начините по които младежката мрежа ще се изправи пред тези предизвикателства. Проблемите с набирането на млади работници за членове в публичният сектор,тъй-като качествената подготовка и несигурността засягат много Европейски държави.

Мрежата ще  развие стратегия адресираща тези проблеми на младите работници в публичните услуги из Европа.

Управленската група ще работи над своите предложения с цел предприемането на действия относно едно или повече от тези предизвикателства през новата година.

С радост Ви информираме, че Борислав Димитров, член на младежкото движение на НБС „Водоснабдител”- КНСБ, беше номиниран и поканен да вземе участие в младежката среща в Мадрид, и бе избран за член на Управленския комитет на Европейската синдикална младежка организация.

Пожелаваме успешна и ползотворна работа на Управленската група на Европейската синдикална младежка организация, както и достойно представяне на  българския представител Борислав Димитров  в новоизбраното ръководство.