СКЪПИ КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,
Изминаха 31 години от учредяването на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. За тези години нашият Синдикат успя да се съхрани, укрепне и утвърди и да се наложи като най-значимият и отговорен Синдикат в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и продължава да е един от най-големите синдикати в семейството на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Вижте поздравителния адрес в PDF