Позиция на НБС „Водоснабдител“ във връзка с решение на КЕВР за определяне на цени

Във връзка с решение № Ц46 от 30.12.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2021 г. Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ изразява следната позиция:

 

Като отговорен социален партньор, представляващ хиляди синдикални членове, работещи в сектор „Водоснабдяване и канализация”, сме длъжни да изразим нашето възмущение и категоричното си несъгласие с горепосоченото решение на КЕВР и да предупредим българското общество за рисковете, пред които то изправя целия сектор ВиК. Намалението на цените на ВиК услугите е „пирова победа“ за определени политически сили и неправителствени организации, за които популизмът и медийното внимание са по-важни от реалното решаване на проблемите с водата за българските граждани.

 

Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води” и „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008 Е 36 и Е 37 за 2016 година

  Изтелгете документа като PDF    

21-та годишнина от учредяването

ДО
РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ
СИНДИКАТ „ВОДОСНАБДИТЕЛ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,

От името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име приемете сърдечни поздравления по случай 21-та годишнина от учредяването на Национален Браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”!
На днешния ден, за 20-та поредна година, светът отбелязва  Световния ден на водата.

Контакти

НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
тел: 02 4010 507
vodosnabditel@knsb-bg.org

Пишете ни!

14 + 5 =