Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води” и „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008 Е 36 и Е 37 за 2016 година

  Изтелгете документа като PDF    

21-та годишнина от учредяването

ДО
РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ
СИНДИКАТ „ВОДОСНАБДИТЕЛ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,

От името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име приемете сърдечни поздравления по случай 21-та годишнина от учредяването на Национален Браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”!
На днешния ден, за 20-та поредна година, светът отбелязва  Световния ден на водата.

Споразумение за определяне на минимален осигурителен доход за икономически дейности : „Събиране, пречистване и доставяне на води” и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД -2008 Е 36 и Е 37 за 2013 година

Днес, 21 август 2012 година между:

Съюза  на В и К операторите в Република България, представляван от г-н Ангел Престойски – председател на Управителния съвет, от една страна и представителните синдикати:
Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, представляван от  г-жа Треперушка Младенова – председател и
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа”, представлявана от инж. Иоанис Партениотис – председател, се сключи настоящото Споразумение за определяне на минималния осигурителен доход по квалификационни групи за икономическите дейности: „Събиране, пречистване и доставяне на води”и ”Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” – кодове по КИД – 2008  Е 36 и Е 37  за 2013 година.

Контакти

НБС ”Водоснабдител”
София 1000,
пл. “Македония” № 1, ет. 6,
офиси № 1 и № 11
тел: 02 4010 507
vodosnabditel@knsb-bg.org

Пишете ни!

11 + 4 =