Председател:
Мариян Бухов

Заместник председатели:
Инж. Красимир Богоев
Евгени Янев
Емилия Иванова

Управителен съвет:

Гено Пенков – председател на ОСО – ВиК Сливен
Костадинка Стамболиева– председател на ОСО – ВиК Бургас
Илия Йорданов-председател на ОСО – ВиК Монтана
Ивайло Петков-председател на ОСО – ВиК Силистра
Димитрина Драганова-председател на ОСО – ВиК Благоевград
Сава Маринов-председател на ОСО-ВиК Велико Търново
Стилиян Илиев Казалиев-председател на ОСО – ВиК Смолян

Екатерина Ралева – председател на ОСО – ВиК Стара Загора

Стефан Йорданов – председател на ОСО – ВиК Шумен

Ваньо Ангеов – председател на ОСО – ВиК Търговище

Пантелей Пачов – Национален младежки координатор

Председател на ФКК:

Даниела Атансова – ОСО – ВиК Пловдив