ДО
РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ
СИНДИКАТ „ВОДОСНАБДИТЕЛ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,

От името на Конгресното ръководство на КНСБ и от мое име приемете сърдечни поздравления по случай 21-та годишнина от учредяването на Национален Браншов синдикат „ВОДОСНАБДИТЕЛ”!
На днешния ден, за 20-та поредна година, светът отбелязва  Световния ден на водата.

Настоящата 2013 година е с особен акцент, тъй като е обявена от Общото събрание на ООН, проведено през декември 2010 г., за Международна година на водното сътрудничество.
Това сътрудничество има ключово значение за социално-икономическото развитие и е фактор за премахване на бедността, фактор за социална справедливост.
То е от решаващо значение за съхраняване на водните ресурси, за осигуряване на тяхната устойчивост, за опазване на околната среда.
Всеобщият достъп до ефективни услуги на водоснабдяване и канализация е от особено значение за изпълнението на основните човешки потребности и допринася за постигане на Целите за развитие на хилядолетието.
НБС „Водоснабдител” посреща своя професионален празник със стабилно организационно присъствие в системата на ВиК в страната, с изградени и развиващи се в дух на диалогичност и конструктивизъм, добри отношения с работодателите и концесионерите.

От началото на 2012 г. стартираха важни срещи, свързани с нормативната уредба за развитието на сектора, в които основен акцент беше запазването на работните места и доходите на работещите, както и публичния характер на В и К.
В резултат на това НБС”Водоснабдител” изготви свои предложения за преструктурирането на системата, с цел избягване на евентуалното негативно влияние на това окрупняване върху заетостта на персонала.
Представители на Синдиката участваха активно в заседанията на комисията по регионална политика на НС, подготвяща промените в Закона за водите.
За съжаление и този документ, както и много други, не получи шанса да бъде претворен в закон и ще остане в архивите на 41-то Народно събрание, без да бъдат решени проблемите пред управлението на водите.
Днес сме изправени пред сериозните предизвикателства на настъпилата в държавата ни тежка икономическа, социална и политическа криза и трябва да проявим своята национална и гражданска отговорност в предстоящите избори, да покажем демократична култура и воля за промяна към по-добро.
И да продължим да изпълняваме своята мисия в защита на хората на наемния труд – с неугасващия плам на полето на синдикалната правда.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ПРИЯТЕЛИ!

Със синдикален поздрав,

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

22 март 2013 г.
София