{gallery count=1  height=450 width=650 counter=0 links=0 alignment=center orientation=horizontal}pics/pic0015{/gallery}

Под мотото „Водата няма цвят!” бе проведен митинг-протест пред Министерство на регионалното развитие (МРР). На 23 юли 2013 г. синдикалисти от Основната синдикална организация на КНСБ при „ВиК – Варна” ООД към Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, и Синдикалната секция „Подкрепа” при „ВиК – Варна” ООД към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – КТ „Подкрепа”, изразиха своя протест към явното политическо назначение на нов управител на дружеството, без за това да има каквито и да било аргументи. Десетки работници и служители се изправиха пред вратите на МРР и застанаха категорично зад досегашното ръководство на дружеството. Сред тях бе и председателят на НБС „Водоснабдител” – КНСБ Треперушка Младенова.

Досегашен управител на дружеството е Валентин Вълканов. В декларацията на протестиращите, която успяха да внесат протестиращите в МРР, се посочва, че Вълканов е назначен за управител на дружеството през април 2002 г. През годините на неговото управление „ВиК – Варна” се е стабилизирало финансово и е достигнало значителен икономически растеж. Реализирани са ежегодно инвестиции от по 8-9 млн. лв. в подмяна на водопроводните мрежи и съоръжения, редовно са изплащани дивидентите. За това време в дружеството е имало много добър социален диалог, изразен в сключен колективен трудов договор с най-добрите параметри за системата. През ноември 2009 г., Валентин Вълканов оставя дружеството в много добро финансово и икономическо състояние – 3 млн. лв. печалба и близо 9 млн. лв. оборотни средства.

В декларацията се посочва още, че само за три години предишният управител е успял да доведе дружеството до изключително тежко състояние със задължения от близо 7,5 милиона лева. Инвестициите са намалели драстично до около 1 млн. лв. годишно, а задълженията към държавата и общината не са били изплатени. Социалният диалог е бил нарушен и основни социални придобивки за работниците и служителите са били премахнати.

След повторното завръщане на Валентин Вълканов начело на дружеството през август 2012 г. само за няколко месеца финансовото състояние на дружеството значително се е подобри – задълженията са изчистени изцяло и събираемостта се е повишила.

Всичко това е продиктувало убедеността на хората, че смяната на Валентин Вълканов сега ще доведе до срив на „ВиК – Варна” ООД, а това създава напрежение сред колектива. Работниците и служителите заявиха, че не желаят трудовата им реализация, работните им места, възнагражденията и постигнатите с труд и професионализъм социални придобивки да бъдат за пореден път заложник на конюнктурни кадрови експерименти, продиктувани от политически или от друго естество интереси.