Международната организация на труда отбелязва за 12-ти пореден път Световния ден за безопасност на труда – 28 април, посветен на темата „Превенция на трудовия травматизъм”.

Трудовият травматизъм продължава да бъде водещата причина за смърт на работното място. Според последните проучвания на МОТ 2,34 млн. са трудовите злополуки, които приключват трагично всяка година. От тях 321 000 са вследствие на инциденти, а останалите 2,02 млн. са причинени от различни видове заболявания, свързани с работната дейност. Това е неприемлив дефицит на достойни условия на труд.

Трудовият травматизъм през 2016 г за икономическадейност 36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ съгласно доклада на НОИ  е общо 32 трудови злополуки.

28 Април е не само ден за почит към живота, изгубен или ранен поради трудов травматизъм на работното място, но и ден за подновяване на ангажимента за подобряване на здравето и безопасността на работното място и предотвратяване на наранявания, болести и смъртни случаи.

Превенцията на трудовия травматизъм трябва да  бъде във фокуса на правителствата и организациите на работодателите и работниците, призовават от Международната организация на труда. Ефективната превенция изисква продължително подобряване на националните системи по безопасност и здраве при работа (БЗР), на проверките, на превантивните програми и компенсаторните системи на всички държави-членки на МОТ, на сътрудничеството между правителствата и организациите на работодателите и работниците. Осведомеността и програмите за защита да включват глобални и национални кампании за подобряване на разбирането и значението на този проблем и необходимостта от спешни действия на заинтересованите страни – държавни власти, инспекции по труда и професионалисти по БЗР.

Нашата мисия, мисията на всеки един, свързани с дейностите по здраве и безопасност при работа, е да бъдат намалени трудовите злополуки и така както изпращаме своя съпруг, съпруга, дете или родител всеки ден на работа, да можем и да ги посрещнем живи и здрави, защото всеки един човешки живот е важен.


НБС „Водоснабдител“