Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло.

Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016-2017 г.

 

https://healthy-workplaces.eu/bg/napo-film