На 29 юни 2021 година се проведе Осмият редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът бе открит от председателя на НБС „Водоснабдител”-КНСБ г-жа Треперушка Младенова и премина под мотото “Решителни и непримирими за достойни условия на труд и заплащане”. Гост на форума беше Президента на КНСБ г-н Пламен Димитров.

 

Делегатите от основните синдикални организации на ВиК дружествата в страната приеха изменения и допълнения в Устава на НБС „Водоснабдител”–КНСБ и Резолюция за работата на Синдиката през следващия петгодишен мандат.

За председател на НБС ”Водоснабдител”-КНСБ  беше избран Мариян Бухов. За заместник-председатели бяха преизбрани Евгени Янев и инж. Красимир Богоев, и избрана Емилия Иванова.

Избран бе и Управителен съвет в състав:Стефан Йорданов – ОСО на КНСБ при „ВиК” ООД, град Шумен, Екатерина Ралева – ОСО на КНСБ при „ВиК” ЕООД, град Стара Загора, Ваньо Ангелов – ОСО на КНСБ при „ВиК” ООД, град Търговище, Сава Маринов – ОСО на КНСБ при „ВиК-Йовковци” ООД, град Велико Търново, Стилиян Казалиев – ОСО на КНСБ при „ВиК” ЕООД, град Смолян, Ивайло Петков – ОСО на КНСБ при „ВиК” ООД, град Силистра, Димитрина Драганова – ОСО на КНСБ при „ВиК” ЕООД, град Благоевград, Костадинка Стамболиева – ОСО на КНСБ при „ВиК” ЕАД, град Бургас, Гено Пенков – ОСО на КНСБ при „ВиК” ООД, град Сливен,  Илия Методиев – ОСО на КНСБ при „ВиК”, град Монтана, а за национален младежки координатор беше избран Пантелей Пачов – ОСО на КНСБ при „ВиК” ЕООД, град Пловдив.