От 02 до 04 декември 2015 година в гр. София се проведе Седмия редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът бе открит от председателя на НБС „Водоснабдител”-КНСБ г-жа Треперушка Младенова и премина под мотото “Отговорни, решителни, непримирими – за достоен труд и заплащане”. Гости на форума бяха г-н Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ, г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Ганчо Тенев – председател на Съюза на ВиК операторите в България, г-н Огнян Димов – заместник председател на Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, г-жа Иванка Виденова – директор Дирекция „ВиК” в МРРБ, г-жа Марина Иримие – регионален секретар на Световния синдикат на обществените услуги (PSI) и Европейската федерация на работещите в обществените услуги (EPSU) за Югоизточна Европа, г-жа Ана Селина – председател на Синдиката на работещите в публичните услуги и производство на стоки „Синдиндкомерс” – Молдова, председатели на федерации от КНСБ и други.

 

Приветствия и пожелания за ползотворна работа поднесоха заместник-министър Н. Нанков, О. Димов, инж. Г. Тенев, Ана Селина, Марина Иримие, Д. Табаков от ФНСОЛП и вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров. Получени бяха поздравителни адреси от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, от председателя на СТСБ-КНСБ Екатерина Йорданова, от председателя на НФТ „Химия и индустрия”-КНСБ Красимир Кръстев и др.

След приветствията Конгреса започна своята делова работа. Сто четиридесет и седем делегати от основните синдикални организации на ВиК дружествата в страната приеха изменения и допълнения в Устава на НБС „Водоснабдител”–КНСБ и Резолюция за работата на Синдиката през следващия петгодишния мандат.

 

За председател на НБС ”Водоснабдител”-КНСБ, с огромно мнозинство, беше преизбрана г-жа Треперушка Младенова. За заместник-председатели бяха избрани инж. Красимир Богоев, Евгени Янев и инж. Росица Пежгорска.

Избран бе и Управителен съвет в състав: Ангел Даков – ОСО на КНСБ при ВиК Свищов, Гено Пенков – ОСО на КНСБ при Вик Сливен, Драгомир Шивачев – ОСО на КНСБ при ВиК Бургас, Емилия Иванова – ОСО на КНСБ при ВиК София-област, Илия Методиев – ОСО на КНСБ при ВиК Монтана, Колю Колев – ОСО на КНСБ при ВиК Димитровград, Пенка Стоянова – ОСО на КНСБ при ВиК Силистра, Пламен Петров – ОСО на КНСБ при ВиК Благоевград, Румяна Гечева – ОСО на КНСБ при ВиК Плевен, Сава Маринов – ОСО на КНСБ при ВиК Велико Търново, Светослав Бонапартов – ОСО на КНСБ при ВиК Русе, Снежан Илиев – ОСО на КНСБ при Водоснабдяване Дунав Разград, Стамо Тодоров – ОСО на КНСБ при ВиК Кърджали, Стилиян Казалиев – ОСО на КНСБ при ВиК Смолян,  Стойо Найденов – ОСО на КНСБ при ВиК Варна. За председател на Финансово-контролната комисия на Синдиката бе избрана Ирина Дублекова – ОСО на КНСБ при ВиК Пловдив, а за заместник-председател на ФКК – Соня Любенова – ОСО на КНСБ при ВиК Дупница. Членове на ФКК – Стойчо Енезлиев – ОСО на КНСБ при ВиК Хасково, Христина Петрова – ОСО на КНСБ при ВиК Ямбол и Мариела Тодорова – ОСО на КНСБ при ВиК Шумен.