Резолюция на Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ

Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, на база на отчетния доклад, проведените дискусии и направените предложения, приемат настоящата резолюция като проект за основни приоритети и програма за бъдещата петгодишна дейност на Синдиката.     І....
СЕДМИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НБС„ВОДОСНАБДИТЕЛ”-КНСБ

СЕДМИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА НБС„ВОДОСНАБДИТЕЛ”-КНСБ

  От 02 до 04 декември 2015 година в гр. София се проведе Седмия редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът бе открит от председателя на НБС „Водоснабдител”-КНСБ г-жа Треперушка Младенова и премина под мотото “Отговорни, решителни,...

Шести редовен конгрес на НБС „Водоснабдител“ – КНСБ

На 14 – 16 октомври 2010 година в гр. София се проведе Шестия редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът премина под мотото “20 години КНСБ – Единни, силни, солидарни –  за по-добро бъдеще” и бе открит от...