От 2003 г. МОТ по искане на синдикалното движение включи 28-ми април в инициативите за почит на загиналите в трудови злополуки работници. Денят се празнува едновременно като ден на възпоменание и празник. Докато ние почитаме пострадалите в трудови злополуки работници ние празнуваме, че тези злополуки могат да бъдат предотвратени с добра превантивна дейност.
С отбелязване на този ден МОТ насърчава всички заинтересовани страни – национални власти, синдикати, работодателски организации да се включат за глобална превенция.
Нека и ние да дадем своят принос, като изпълняваме задълженията се  безопасно с мисъл,  както за нашето здраве, така и да здравето на тези които биха могли да бъдат засегнати от нашата дейност. Така в края на работния ден  ще върнем по домовете си живи  и здрави!