28 април световен ден по безопасност и здраве при работа

28 април световен ден по безопасност и здраве при работа

От 2003 г. МОТ по искане на синдикалното движение включи 28-ми април в инициативите за почит на загиналите в трудови злополуки работници. Денят се празнува едновременно като ден на възпоменание и празник. Докато ние почитаме пострадалите в трудови злополуки работници...

Подписване на Браншов колективен трудов договор( БКТД) за периода 2016 – 2017 година за ВиК системата

Днес на 27 Април 2016 година в град София, председателите на НБС ”Водоснабдител”- КНСБ, г-жа Треперушка Младенова, Ф „СИВ”- Подкрепа”, Иоанис Партениотис и Съюз на ВиК Операторите в Република България,  г-н Ганчо Тенев, подписаха новия Браншов колективен трудов...