Съюз на „ВИК” Операторите в Република България
Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” „Подкрепа”

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 14 юли 2020 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр. 35 от 02.05.1997г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ” между ръководствата на:

-Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от Ангел Престойски – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и

– Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, представляван от Заместник – председателя Красимир Богоев,

– Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” „Подкрепа”, представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

 

Браншов колективен трудов договор (БКТД) 2020

 


 

Съюз на „ВИК” Операторите в Република България
Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” „Подкрепа”

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
Днес, 02 май 2018 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр. 35 от 02.05.1997г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ” между ръководствата на:
– Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от      инж. Ганчо Тенев – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
    – Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
    –  Федерация „Строителство, индустрия  и водоснабдяване” – „Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу „СИНДИКАТИ”, от друга страна.
    Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

 

Пълният текст на БКТД – 2018г.

 


 

Днес, 27 април 2016 година, в град София, на основание чл. 516 от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр. 35 от 02.05.1997г.) и чл. 6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ” между ръководствата на:

– Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от инж. Ганчо Тенев – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и

– Национален браншов синдикат „Водоснабдител” – КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,

– Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа”, представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу „СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД – 2016-2017г.


 

Днес, 19 февруари 2014 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл.4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997г.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу “БРАНШ” между ръководствата на:
– Съюз на „ВиК” операторите в Република България, представляван от инж. Ганчо Тенев – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу “РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
– Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
–  Федерация “Строителство, индустрия  и водоснабдяване” – “Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, от друга страна.

Пълният текст на БКТД – 2014-2015г.

 


Днес, 10 януари 2012 година, в град София, на основание чл. 51б от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл.4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997г.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000г.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 – “Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 – “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу “БРАНШ” между ръководствата на:
– Съюз на „ВиК” операторите в България, представляван от г-н Ангел Престойски – Председател на Управителния съвет, наричан по-долу “РАБОТОДАТЕЛИ”, от една страна, и
– Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова,
–  Федерация “Строителство, индустрия  и водоснабдяване” – “Подкрепа”, представлявана от  Председателя инж. Иоанис Партениотис, наричани по-долу “СИНДИКАТИ”, от друга страна.
Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-икономическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД – 2012г.

 


 

Днес, 26 януари 2010 година, в град София, на основание чл. 516 от Кодекса на труда и в съответствие с принципа за доброволно провеждане на преговори между страните съгласно чл. 4 от Конвенция № 98 на МОТ, ратифицирана от Република България (Д.В. бр.35 от 02.05.1997год.) и чл.6 от Европейската социална харта (Д.В. бр.43 от 04.05.2000 год.), се сключи настоящият Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. Е36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 -„Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, наричани по-долу „БРАНШ“ между ръководствата на:
– Съюз на „ВиК“ операторите в България, представляван от г-н Ангел Престойски -Председател на Управителния съвет, наричан по-долу „РАБОТОДАТЕЛИ“, от една страна, и
– Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, представлявана от Председателя инж. Иоанис Партениотис,
– Национален браншов синдикат „Водоснабдител“-КНСБ, представляван от Председателя г-жа Треперушка Младенова, наричани по-долу „СИНДИКАТИ“, от друга страна.
Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е юридически акт, който фиксира рамките на взаимоотношенията между страните и гарантира съблюдаването на социално-ико-номическите права и интереси на членовете на организациите, страни по него.

Пълният текст на БКТД