Относно: 32-годишнина от учредяване на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ и Световния ден на водата

Вижте в PDF