На 14 – 16 октомври 2010 година в гр. София се проведе Шестия редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът премина под мотото “20 години КНСБ – Единни, силни, солидарни –  за по-добро бъдеще” и бе открит от председателя на НБС „Водоснабдител”-КНСБ г-жа Треперушка Младенова.

Гости на форума бяха г-н Пламен Димитров – и.д.президент на КНСБ, г-н Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ, г-н Иван Иванов- заместник председател на Съюза на ВиК операторите в Република България, г-н Николай Рашев – народен представител, г-н Огнян Димов – заместник председател на Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, г-н Христо Станков – заместник председател на ОСТС към МРРБ, г-жа Галина Балушева – представител на МОСВ.
Делегатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Президента на КНСБ проф. д-р Желязко Христов и на всички починали през изминалия мандат синдикални членове.
Приветствия и пожелания за ползотворна работа поднесоха и.д президента на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров и останалите гости. Получени бяха поздравителни адреси от КНСБ, Съюза на ВиК операторите, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

След приветствията Конгреса започна своята делова работа. Сто тридесет и седем делегати от основните синдикални организации на ВиК дружествата в страната приеха като основни документи на Конгреса Резолюция за работата на Синдиката през петгодишния мандат, Декларация във връзка с пенсионната реформа и изменения и допълнения в Устава на НБС”Водоснабдител”-КНСБ.
За председател на НБС”Водоснабдител”-КНСБ беше преизбрана г-жа Треперушка Младенова, а за заместник председатели – инж. Красимир Богоев и инж. Росица Пежгорска.
Избран бе и Управителен съвет в състав: Стойо Найденов – ОСО на КНСБ при ВиК Варна, Ангел Даков – ОСО на КНСБ при ВиК Свищов, Валентин Димитров – ОСО на КНСБ при ВиК Петрич, Ирина Дублекова – ОСО на КНСБ при ВиК Пловдив, Драгомир Шивачев – ОСО на КНСБ при ВиК Бургас, Емилия Иванова – ОСО на КНСБ при ВиК София -област, Илия Методиев – ОСО на КНСБ при ВиК Монтана, Пенка Стоянова – ОСО на КНСБ при ВиК Силистра, Пламен Петров – ОСО на КНСБ при ВиК Благоевград, Румяна Гечева – ОСО на КНСБ при ВиК Плевен, Сава Маринов – ОСО на КНСБ при ВиК Велико Търново, Стилиян Казалиев – ОСО на КНСБ при ВиК Смолян, Виктор Янакиев – ОСО на КНСБ при ВиК Добрич. За председател на Финансово-контролната комисия на Синдиката бе избран Величко Стойчев – ОСО на КНСБ при ВиК Кърджали.