На 28 април отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа

 

На тази дата Международната организация на труда и синдикалните движения почитат паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и напомнят на обществеността, че злополуките и заболяванията могат да бъдат предотвратени, ако се вземат необходимите мерки.

 

Нека да проявим нетърпимост  към нарушителите и да съдействаме за изграждане на култура за безопасност при работа за  по-здравословни и по-безопасни работни места.