Управление на опасните вещества на работното място

 

Въведение в кампанията

– Координира се от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

– Организира се в над 30 държави

– Подкрепя се от мрежа от партньори:

• национални фокусни точки;

• официални партньори на кампанията;

• европейски социални партньори;

• медийни партньори;

• Европейската мрежа на предприятията;

• институциите на Европейския съюз;

• други агенции на ЕС.

 

Вижте целия файл като PDF