Писмо относно:Трайно задържащите се високи цени на електрическата енергия, на суровините и материалите и пагубното им влияние върху ВиК дружествата в Република България

ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: Г-Н ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОПИЕ: Г-ЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО...

Резолюция на Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ

Делегатите на Осмия конгрес на НБС „Водоснабдител” – КНСБ, на база на отчетния доклад, проведените дискусии и направените предложения, приемат настоящата резолюция като проект за основни приоритети и програма за бъдещата петгодишна дейност на Синдиката.     І....

Писмо Относно: Високите цени на електрическата енергия на свободния пазар и негативното им влияние върху ВиК дружествата

ДО   Г-ЖА ИВА МИТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 46-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Г-Н ДОЦ.Д-Р ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ На Ваш № В-04-46-2/29.07.2021 г....

Писмо Относно: Решение № Ц-27от 01.07.2021 г. на КЕВР за увеличаване на цената за електроенергията, считано от 01.07.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ   КОПИЕ: ГОСПОЖА ВИОЛЕТА КОМИТОВА МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   КОПИЕ: ГОСПОДИН ИЛИЯН ИЛИЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БЪЛГАРСКИ В и К...

Информация за осмия редовен конгрес на НБС„Водоснабдител”-КНСБ

На 29 юни 2021 година се проведе Осмият редовен Конгрес на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”-КНСБ. Конгресът бе открит от председателя на НБС „Водоснабдител”-КНСБ г-жа Треперушка Младенова и премина под мотото “Решителни и непримирими за достойни условия на...